Mọi chi tiết xin liên hệ:

Đặng Quý Dương- Giám Đốc Marketing

Công ty TNHH Europa Tùng Dương

Địa chỉ: Ninh Sở, Thường Tín Hà Nội

Văn phòng đại diện : Khu đô thị Gamuda The One, Trần Phú Hoàng Mai Hà Nội

Email: duongvr12@gmail.com