1. Địa chỉ: 21-23 Nguyễn Trãi, Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
  2. Hotline: 0817.323.666 – 0767.323.666 – 0787.323.666
  3.  Tiệm vàng Vân Khánh – Một uy tín, triệu niềm tin